درباره ما

اعضای انجمن ورزش های هوایی کشور

%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%db%8c%d8%af%db%8cرئیس انجمن ورزش های هوایی : آقای علی مویدی ، تحصیلات : دانشجوی دکترای مدیریت

%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8cنایب رئیس انجمن ورزشهای هوایی : آقای محمود رشیدی ، تحصیلات : کارشناسی ارشد نظارت بر مدیریت تربیت بدنی

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af سرپرست دبیر انجمن ورزش های هوایی : آقای بختیاری نژاد ، تحصیلات : کارشناسی


اعضای هیات رئیسه انجمن ورزشهای هوایی :

۱- سردار حمید هاشمی

۲- سردار علی کریمی

۳- آقای کیومرث سلگی

۴- آقای فرهاد نیکوخصال


کمیته ها و کارگروه های انجمن ورزش های هوایی :

%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8cمسئول کمیته چتربازی : آقای حسن باقری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۶۹۷۱۷

%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8cمسئول کمیته اداری، مالی و پشتیبانی : آقای امید جوهری فر – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۱۷۰۸۸۱

4284429477 مسئول کمیته پاراموتور و پاراگلایدینگ : آقای شاهین فلاح – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۴۱۲۳۵۳

مسئول کمیته امور اقتصادی : آقای فرهاد نیکوخصال

%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3مسئول کمیته امور استان ها : آقای محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۳۵۴۸۴۸۴۱۸

%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b0%d8%b1%db%8cمسئول کارگروه نظارت و بررسی سوانح پاراگلایدر و پاراموتور : آقای رضا اباذری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۹۹۵۹۹

photo_2017-02-04_12-26-07مسئول کارگروه بین الملل و تیم های ملی ، کمیته پاراگلایدر و پاراموتور : آقای سهیل باریکانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۸۳۳۷۰۳

مسئول کارگروه مسابقات، جشنواره ها و داوری کمیته پاراگلایدر و پاراموتور :آقای کیوان آرین پور – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۹۸

مسئول روابط عمومی : آقای کیوان زادخوش – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۰۹۴۹

مسئول کارگروه جذب منابع مالی کمکهای مردمی : آقای محمدمحبی

مسئول کمیته خیرین ورزشیار : آقای حامد سلگی


اعضای کمیته استان ها

استان آذربایجان شرقی – مسئول کمیته : آقای باقرزاده فرهمند – شماره تماس : ۰۹۱۴۴۱۶۴۴۷۸

استان آذربایجان غربی – مسئول کمیته : آقای عابدی – شماره تماس : ۰۹۱۴۴۴۱۵۳۶۴

استان ایلام – مسئول کمیته : آقای یاسمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۱۳۵۰۶

استان البرز – مسئول کمیته : آقای حسینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۱۱۷۹

استان اصفهان – مسئول کمیته : آقای غزنوی – شماره تماس : ۰۹۱۳۲۱۱۸۹۱۰

استان اردبیل – مسئول کمیته : آقای قلمی – شماره تماس : ۰۹۱۴۴۵۴۸۲۹۵

استان بوشهر – مسئول کمیته : آقای آبادی – شماره تماس : ۰۹۳۶۴۱۳۹۴۰۰

استان تهران – مسئول کمیته : آقای موسس – شماره تماس : ۰۹۳۵۴۸۴۸۴۱۸

استان چهارمحال بختیاری – مسئول کمیته : آقای عسگری – شماره تماس : ۰۹۱۳۳۸۱۶۶۴۵

استان خوزستان – مسئول کمیته : آقای نیکخواه – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۰۳۳۴۰۹

استان خراسان شمالی – مسئول کمیته : آقای موفق – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۸۴۲۰۹۰

استان خراسان رضوی – مسئول کمیته : آقای قهرمانی – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۲۸

استان خراسان جنوبی – مسئول کمیته : آقای مصطفوی – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۱۵۷۳۱۰

استان زنجان – مسئول کمیته : آقای ارجمندفر – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۱۱۲۳۳

استان سمنان – مسئول کمیته : آقای صفائیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۱۷۳۳۱

استان سیستان و بلوچستان – مسئول کمیته : آقای سارانی – شماره تماس : ۰۹۱۵۳۲۱۷۳۲۶

استان فارس – مسئول کمیته : آقای نیشابوری – شماره تماس : ۰۹۱۷۳۱۴۱۲۲۹

استان قزوین – مسئول کمیته : آقای هاشمیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۲۹۰۴۹

استان قم – مسئول کمیته : آقای سخایی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۵۴۲۹۰۷

استان کردستان – مسئول کمیته : آقای ابراهیمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۷۱۴۳۰۰

استان کرمان – مسئول کمیته : آقای اخضمی – شماره تماس : ۰۹۱۳۳۴۰۱۵۸۳

استان کرمانشاه – مسئول کمیته : آقای نقدی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۹۷۸۹۶۱

استان کهکیلویه و بویراحمد – مسئول کمیته : آقای برزگر – شماره تماس : ۰۹۳۵۶۹۱۱۰۷

استان گلستان – مسئول کمیته : آقای شفیعی – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۱۷۸۷۴

استان گیلان – مسئول کمیته : آقای ساجدی – شماره تماس : ۰۹۱۱۵۵۸۰۵۲۸

استان لرستان – مسئول کمیته : آقای زادخوش – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۰۹۴۹

استان مرکزی – مسئول کمیته : آقای پری دری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸

استان مازندران – مسئول کمیته : آقای عمادی – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۲۴۰۴۵۵

استان همدان – مسئول کمیته : آقای حمزه زاده – شماره تماس : ۰۹۳۹۸۳۳۴۰۰۴

استان هرمزگان – مسئول کمیته : آقای رضوی – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۳۱۹۸

استان یزد – مسئول کمیته : آقای دهقان – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۰۳۲۵۷۷

منطقه آزاد قشم – مسئول کمیته : آقای صبحی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۹۰۸۱۴۶