درباره ما

اعضای انجمن ورزش های هوایی کشور

%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c رئیس انجمن ورزش های هوایی :


آقای علی مویدی ، تحصیلات : دانشجوی دکترای مدیریت
%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c نایب رئیس انجمن ورزشهای هوایی :


آقای محمود رشیدی ، تحصیلات : کارشناسی ارشد نظارت بر مدیریت تربیت بدنی
%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af سرپرست دبیر انجمن ورزش های هوایی :


آقای بختیاری نژاد ، تحصیلات : کارشناسی

اعضای هیات رئیسه انجمن ورزشهای هوایی :

۱- آقای حمید هاشمی

۲- آقای علی کریمی

۳- آقای کیومرث سلگی

۴- آقای فرهاد نیکوخصال

۵- آقای میرزائی

۶-آقای مجید بختیاریسایر اعضاء :


 

%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c


مسئول کمیته چتربازی :


آقای حسن باقری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۶۹۷۱۷


نایب رییس بانوان :


خانم مائده مقیمی – شماره تماس : ۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳
%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b0%d8%b1%db%8c مسئول کمیته آموزش و پژوهش :


آقای رضا اباذری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۹۹۵۹۹
%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%db%8c مشاور اجرایی :


آقای امید جوهری فر – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۱۷۰۸۸۱
مسئول کمیته امور اقتصادی :


آقای فرهاد نیکوخصال
%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3 مسئول کمیته امور استان ها :


آقای محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۳۵۴۸۴۸۴۱۸
  مسئول کارگروه نظارت و بررسی سوانح پاراگلایدر و پاراموتور :


آقای سیامک مکاری – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۱۷۲۰۲
سرپرست کمیته مسابقات:


آقای محمد رازقی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۳۹۳۵۱
مسئول کمیته مربیان : 


آقای مهرداد شیخی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۷۴۲۴
مسئول کمیته داوران :


آقای سیدمحمد سیدکنعانی – شماره تماس :۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶
مسئول کمیته حقوقی :


آقای محسن رضائی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۱۸۰۲۴۷

مسئول کمیته خیرین ورزشیار :

آقای حامد سلگی

مسئول کارگروه جذب منابع مالی کمکهای مردمی :


آقای محمدمحبی


سرپرست کمیته مالی و اداری :


خانم زارع دل آور


مسئول صدور گواهینامه و آی تی :


خانم جوادی کیا

 


اعضای کمیته استان ها

استان آذربایجان شرقی – مسئول کمیته : آقای الهیاری – شماره تماس : ۰۹۱۷۱۵۹۱۰۶۴

استان آذربایجان غربی – مسئول کمیته : آقای پورمحمدرضا – شماره تماس : ۰۹۱۴۴۴۵۷۳۳۹

استان ایلام – مسئول کمیته : آقای یاسمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۱۳۵۰۶

استان البرز – مسئول کمیته : آقای حسینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۱۱۷۹

استان اصفهان – مسئول کمیته : آقای غزنوی – شماره تماس : ۰۹۱۳۲۱۱۸۹۱۰

استان اردبیل – مسئول کمیته : آقای اسبقیان – شماره تماس : ۰۹۱۴۱۵۱۸۰۵۲

استان بوشهر – مسئول کمیته : آقای آبادی – شماره تماس :۰۹۳۶۴۱۳۹۴۰۰

استان چهارمحال بختیاری – مسئول کمیته : آقای عسگری – شماره تماس : ۰۹۱۳۳۸۱۶۶۴۵

استان خوزستان – سرپرست کمیته : آقای طلاوردی – شماره تماس : ۰۹۱۶۳۰۰۸۷۲۸

استان خراسان شمالی – مسئول کمیته : آقای موفق – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۸۴۲۰۹۰

استان خراسان رضوی – مسئول کمیته : آقای قهرمانی – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۲۸

استان خراسان جنوبی – سرپرست کمیته : آقای علیزاده – شماره تماس : ۰۹۱۵۹۶۱۱۳۳۹

استان زنجان – مسئول کمیته : آقای ارجمندفر – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۱۱۲۳۳

استان سمنان – مسئول کمیته : آقای صفائیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۱۷۳۳۱

استان سیستان و بلوچستان – مسئول کمیته : آقای سارانی – شماره تماس : ۰۹۱۵۳۲۱۷۳۲۶

استان فارس – مسئول کمیته : آقای نیشابوری – شماره تماس : ۰۹۱۷۳۱۴۱۲۲۹

استان قزوین – مسئول کمیته : آقای هاشمیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۲۹۰۴۹

استان قم – مسئول کمیته : آقای سخایی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۵۴۲۹۰۷

استان کردستان – مسئول کمیته : آقای ابراهیمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۷۱۴۳۰۰

استان کرمان – مسئول کمیته : آقای وفایی

استان کرمانشاه – مسئول کمیته : آقای نقدی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۹۷۸۹۶۱

استان کهکیلویه و بویراحمد – مسئول کمیته : آقای برزگر – شماره تماس : ۰۹۳۵۶۹۱۱۰۷

استان گلستان – مسئول کمیته : آقای شفیعی – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۱۷۸۷۴

استان گیلان – مسئول کمیته : آقای محمودی – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۳۲۱۲۳۰

استان لرستان – مسئول کمیته : آقای زادخوش – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۰۹۴۹

استان مرکزی – مسئول کمیته : آقای پری دری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸

استان مازندران –سرپرست کمیته : آقای سعیدی – شماره تماس :۰۹۱۱۱۵۳۳۰۸۰

استان همدان – مسئول کمیته : آقای حمزه زاده – شماره تماس : ۰۹۳۹۸۳۳۴۰۰۴

استان هرمزگان – مسئول کمیته : آقای رضوی – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۳۱۹۸

استان یزد – مسئول کمیته : آقای صفدرپور

منطقه آزاد قشم – مسئول کمیته : آقای موسوی – شماره تماس :۰۹۱۷۶۱۳۸۳۶۰

 منطقه آزاد کیش – مسئول کمیته : آقای بنا – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۷۰۰۱۴