مربیان مجاز استان تهران

مربیان پاراگلایدر درجه ۲ :

محمد خورسند – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۸۴۴۷۵


 حمید سراجان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۱۰۷۸۹


 بابک حسینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۱۱۷۹


وحید نظری نسب – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۰۸۵۱۸


 محمد رازقی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۳۹۳۵۱


مربیان پاراگلایدر درجه ۳ :

 علیرضا اثنا عشری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۸۰۱۰۶


ابوافضل خدایاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۲۱۸۹۲۳


محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۴۲۱۹۶


محمد مهدی فرخنده کلام – شماره تماس :۰۹۱۹۳۳۸۱۰۳۷


 مائده مقیمی – شماره تماس : ۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳


آذر مزرعی فراهانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۵۶ 


محمد دهقانپور– شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۹۰۱۸۲


ماکان دهقانپور – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۱۷۴۰۶۶


حسام بایرامی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۹۹۶۹۱


محمد کنعانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶


محمد غیاثی طاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۳۳۰۳۷


 غلامرضا امیدعلی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۴۶۴۰۳۷


 هادی حیدری – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۵۸۰۳۲


جمشید شمس – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۹۵۶۶۵۶


هومن افضلی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۴۰۶۵۴


مهدی کوهی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۰۶۱۴۷


مهرداد شیخی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۷۴۲۴


شهرام نوشادی راد – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۵۷۸۰۰۹


سید علیرضا عمیدی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۲۱۹۶


بهبود عیسی زاده – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۱۸۳۴۷۷


محمد آقایی – شماره تماس : ۰۹۳۵۳۲۹۱۹۴۳


سهیل باریکانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۸۳۳۷۰۳


محسن منصوری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۶۷۴۴۹۴


غلامرضا ادهمی – شماره تماس : ۰۹۳۳۲۱۶۶۷۶۷


سامان دهقانپور – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۸۰۱۱۰۵


حمید هراثی – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۸۳۳۸۶۸


 علی عاملی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۵۴۴۹۲


 

 

دکمه بازگشت به بالا