عیادت آقای پاتریک بدرخانی و آقای موسس از نایب رئیس انجمن ورزش های هواییآقای پاتریک بدر خانی از اساتید ارزنده ورزشهای هوایی به همراه آقای موسس رییس کمیته ورزش هوایی تهران از آقای رشیدی نایب رییس انجمن ورزشهای هوایی عیادت بعمل اوردند، دراین دیدار آقای رشیدی ضمن تشکر از ایشان وبررسیهاو مذاکرات که ساعتها بطول انجامید در مورد ورزشهاى هوایى کشور بحث وتبادل نظر شد که در پایان استاد پاتریک بدرخانی برای هرنوع همکاری با انجمن ورزشهای هوایی اعلام آمادگی نمودند.نوشته شده توسط : جوادی کیا در: اسفند ۵ام, ۱۳۹۵

درج یک دیدگاه