اولین جلسه هماهنگی کمیته امور استان های انجمن ورزشهای هوایی کشور برگزار گردید.اولین جلسه هماهنگی کمیته امور استان های انجمن ورزشهای هوایی کشور برگزار گردید.
این جلسه که با ریاست آقای محسن موسس وبا حضور اعضای این کمیته تشکیل شد ضمن حمایت اداری از کمیته ها، مقرر گردید وضع موجود در استانها با جلسات هماهنگی منظم پیگیری و نظارت شود.
مسئولین کار گروه ها به زودی مشخص شده و اعلام می گردد.نوشته شده توسط : جوادی کیا در: اسفند ۸ام, ۱۳۹۵

درج یک دیدگاه