دومین جلسه ی کمیته ی امور استانها برگزار گردید

این جلسه با حضور ۱۰ تن از فعالان  ورزشهای هوایی در انجمن ورزشهای هوایی برگزار شد٬ که شرکت کنندگان به بحث ٬ گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلفی از جمله :
ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین کمیته ی استانها ٬ پیشگیری از سوانح ٬ نظارت بر کار کمیته های استانها و همچنین رسیدگی به شکایات و اختلافات داخلی استانها پرداختند.
موسس رییس کمیته ی امور استانها بیان داشتند که :
رشد و پیشرفت بیش از پیش ورزشهای هوایی را در گرو هماهنگی  هرچه بیشتر کمیته های استانها می دانم و این کمیته تمامی توان خود را در جهت هم سو کردن و یکسان سازی و همچنین اجرای سیاست های انجمن ورزشهای هوایی بکار خواهد گرفت .
موسس همچنین افزود: امیدواریم که حضور سیستم نظارتی بر کار کمیته های استانها درصد شکایات ٬ تخلفات و نارضایتی ورزشکاران محترم هوایی را به حداقل برساند.

انجمن ورزش های هوایی کشورنوشته شده توسط : جوادی کیا در: اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۶

درج یک دیدگاه