اطلاعیه آزمون عملی ادونس و تندم


به اطلاع کلیه متقاضیان فقط آزمون های عملی Advance و Tandem T1 میرساند با توجه به پیش بینی های هواشناسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ٢٣ و ٢۴ و ۲۵ اسفند ١٣٩۶ آزمونهای فوق در محل سایت شهید ناظری ﴿ شهران ﴾ تهران از ساعت ٠٩:٠٠ لغایت ١٧:٠٠ برگزار میگردد.
متقاضیان حضور در آزمون ، ٢٢ اسفند ماه ضمن تماس با انجمن ورزشهای هوایی ثبت نام خود را قطعی تا نسبت به آماده سازی مدارک آزمون ایشان اقدام بعمل آید.
متذکر میشود :
آزمون Tandem T1 صرفاً از دارندگان گواهینامه Advance بعمل میاید.
با توجه به نیاز به انجام حداقل ٢ و حداکثر ٣ پرواز ،متقاضیان در هر دو روز برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
انجمن ورزشهای هوایی کشورنوشته شده توسط : جوادی کیا در: اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۶

درج یک دیدگاه