گزارش جلسه برگزاری مسابقات هواپیمایی مدل

در روز شنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ در دفتر نهاد محترم ریاست جمهوری اولین جلسه هواپیمای مدل با حضور آقای دکتر مخدوم نماینده محترم نهاد ریاست جمهوری و مدیریت محترم سرزمین ایرانیان ( آیلند ) آقای دکتر قدیمی و نایب رییس محترم انجمن ؛ آقای رشیدی ، مدیریت و دبیر محترم کمیته هواپیمایی مدل استاد ریحانی و آقای یعقوبی تشکیل گردید که پس از تبادل نظر در مورد برگزاری مسابقات این رشته در ماههای آتی و نیز تفاهم نامه ای با آیلند و انجمن به منظور توسعه فعالیت بیشتر، همچنین مصوب گردید مدیریت محترم آیلند نسبت به تشکیل باشگاه ورزشی و تفریحی سرزمین ایرانیان اقدام نماید که در این راستا هماهنگی گردید که آقای ریحانی مسئول محترم کمیته هواپیمایی مدل ، دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۹ از محل سایت های در نظر گرفته شده جهت پروازهای آتی هواپیمایی مدل و شناسایی و همکاری لازم بمنظور رعایت استاندارد های بین المللی با مدیرعامل و اعضای هیات رییسه سرزمین ایرانیان ( آیلند ) بعمل آورند.نوشته شده توسط : جوادی کیا در: اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۸

درج یک دیدگاه