اطلاعیه برگزاری آزمون تئوری تندم و پیشرفته

🔴به اطلاع متقاضیان محترم دریافت گواهینامه های پیشرفته و تندم میرساند ، آزمون  تئوری در تاریخ یکشنبه ۱۷ آذرماه راس ساعت ۱۲ ظهر در محل دفتر انجمن ورزشهای هوایی برگزار می گردد.


⬅️ضروری است متقاضیان محترم با  درنظر گرفتن موارد ذیل نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.

❌ مربیان محترم نسبت به اخذ آزمون داخلی اقدام و با اطمینان از توانایی فرد آزمون دهنده، وی را به انجمن معرفی نمایند.

✅ همراه داشتن فرم تکمیل شده صدور گواهینامه به تایید مربی و کمیته استان مربوطه الزامی میباشد.

✅ امکان اخذ هر دو آزمون پیشرفته و تندم به طور همزمان وجود ندارد .

✅ فاصله بین مردودی های قبلی و آزمون جدید ۶۰ روز میباشد.


💢 متقاضیان می بایست قبل از شرکت در آزمون ثبت نام نمایند ، در غیر اینصورت از  شرکت در آزمون ممانعت به عمل می آید.

انجمن ورزش های هوایی کشورنوشته شده توسط : جوادی کیا در: آذر ۱۲ام, ۱۳۹۸

درج یک دیدگاه