اطلاعیه مهم و قابل توجه

انجمن ورزشهای هوایی کشور در نظر دارد به منظور سیاستگذاری برگزاری دوره های تخصصی از جمله (( امنیت پرواز (S.I.V) )) و (( بسته بندی چتر کمکی (Repacking) )) توسط مربیان انجمن، نسبت به برنامه ریزی و تدوین ضوابط اقدام نماید. لذا از کلیه مربیان محترم که در زمینه های فوق صاحب نظر هستند دعوت […]
ادامه ...

             گزارش اولین گردهمایی بانوان انجمن ورزشهای هوایی کشور + عکس ها

اولین گردهمایی بانوان انجمن ورزشهای هوایی نشست مسئولین انجمن ورزشهای هوایی کشور و فدراسیون انجمن های ورزشی با مسئولین کمیته های استانی و مربیان انجمن در محل انجمن ورزشهای هوایی کشوربا حضور ریاست انجمن ورزشهای هوایی نایب رییس انجمن ورزشهای هوایی و دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار گردید . دریافت برنامه ها و ابلاغ دستور […]
ادامه ...

             کارگروه بانوان ورزشهای هوایی کشور تشکیل میشود..

پس از دعوت رسمی انجمن ورزشهای هوایی کشور از مربیان بانوان این انجمن پیگیری جدی ورزشهای هوایی در حوزه بانوان کلید خورد..
ادامه ...