فرم ها و مدارک مورد نیاز

 

1

دانلود فرم شماره ۱

دانلود فرم شماره ۲

دانلود فرم شماره ۳

دانلود فرم شماره ۴


دانلود فرم های آزمون عملی ادونس و تندم

 

دانلود فرم آزمون پیشرفته پاراگلایدر

دانلود فرم آزمون تندم غیرتجاری پاراگلایدر

 


دانلود فرم درخواست برگزاری دوره امنیت پرواز

دانلود فرم برگزاری دوره SIV

 


دانلود فرم درخواست برگزاری مسابقه / جشنواره

فرم درخواست برگزاری مسابقات

 


کلیه مربیان انجمن ورزشهای هوایی کشور که تا کنون اقدام به دریافت مجوز فعالیت خود ننموده اند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و اصل فرم را به دفتر انجمن تحویل و کارت فعالیت یکساله را دریافت نمایند.

ضمنا مربیانی که شرایط دریافت و تکمیل فرم ذیل را به صورت حضوری نداشته، می باید محل گواهی امضاء را به تایید دفاتر اسناد رسمی رسانند و جهت دریافت کارت به انجمن ارسال نمایند. در ضمن شرایط و سرفصل های چگونگی آموزش هنرجویان در تمام سطوح به پیوست می باشد.

دانلود شرایط و سرفصلهای چگونگی آموزش

فرم تعهدنامه مربیان

gallery


مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه :

۱- تکمیل فرم های تاییدیه ( ۴ فرم)

۲- دو قطعه عکس

۳- کپی کارت ملی

۴-اصل فیش واریزی در سال جاری – مبلغ همه سطح های پاراگلایدر  به جز تندم ۸۰٫۰۰۰ تومان می باشد.( هزینه فیش واریزی تندم t1 پاراگلایدر ۲۰۰٫۰۰۰ تومان و تندم t2  پاراگلایدر ۳۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.)- برای هر سطح از پاراموتور مبلغ فیش واریزی ۲۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد.(تندم T2 پاراموتور به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد)

( شماره حساب : ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷-بانک ملی، به نام فدراسیون انجمن های ورزشی )

۵- کپی بیمه ورزشی سال جاری

۶- کپی گواهینامه قبلی (به جز سطح مبتدی) – در صورت درخواست همزمان گواهینامه مبتدی و مستقل در صورت تایید مربی باید مبلغ هر دو سطح واریز گردد.

ضمنا در سطوح ادونس و تندم برای صدور گواهینامه از متقاضیان آزمون تئوری و عملی گرفته می شود. برای درخواست گواهینامه تندم داشتن گواهینامه ادونس ضروری می باشد و همچنین برای درخواست گواهینامه ادونس گذراندن دوره SIV الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز برای تمدید گواهینامه مربیگری :

۱- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه مربیان

۲- کپی گواهینامه مربیگری

۳- اصل فیش واریزی به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ تومان (شماره حساب : ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷-بانک ملی، به نام فدراسیون انجمن های ورزشی )

۴- کپی بیمه مسئولیت مربیان