فرم ها و مدارک مورد نیاز

فرم لازم جهت صدور گواهینامه ( فرم به طور کامل پر شود)

دانلود فرم صدور گواهینامهفرم درخواست ثبت نام داوری درجه۳


دانلود فرم داوری پاراگلایدینگ درجه ۳


فرم پیش ثبت نام شرکت در کارگاه آموزشی مربیان پاراگلایدینگ

دانلود فرم پیش ثبت نام شرکت در کارگاه آموزشی مربیان پاراگلایدینگ


فرم مربوط به تمدید گواهینامه مربیان

دانلود فرم تمدید گواهینامه مربیگری


دانلود فرم های آزمون عملی ادونس و تندم

دانلود فرم آزمون پیشرفته پاراگلایدر

دانلود فرم آزمون تندم غیرتجاری پاراگلایدر

دانلود فرم آزمون تندم تجاری پاراگلایدر


دانلود فرم حوادث و سوانح

فرم سوانح و حوادث


دانلود فرم درخواست برگزاری دوره امنیت پرواز

دانلود فرم آزمون امنیت پرواز

دانلود فرم برگزاری دوره SIV


دانلود فرم درخواست برگزاری مسابقه / جشنواره

دانلود فرم درخواست برگزاری مسابقات


کلیه مربیان انجمن ورزشهای هوایی کشور که تا کنون اقدام به دریافت مجوز فعالیت خود ننموده اند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و اصل فرم را به دفتر انجمن تحویل و کارت فعالیت یکساله را دریافت نمایند.

ضمنا مربیانی که شرایط دریافت و تکمیل فرم ذیل را به صورت حضوری نداشته، می باید محل گواهی امضاء را به تایید دفاتر اسناد رسمی رسانند و جهت دریافت کارت به انجمن ارسال نمایند. در ضمن شرایط و سرفصل های چگونگی آموزش هنرجویان در تمام سطوح به پیوست می باشد.

دانلود شرایط و سرفصلهای چگونگی آموزش

دانلود فرم تعهدنامه


 


مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه :

۱- تکمیل فرم  تاییدیه

۲- دو قطعه عکس

۳- کپی کارت ملی

۴-اصل فیش واریزی در سال جاری – مبلغ همه سطح های پاراگلایدر  به جز تندم ۸۰٫۰۰۰ تومان می باشد.( هزینه فیش واریزی تندم t1 پاراگلایدر ۲۰۰٫۰۰۰ تومان و تندم t2  پاراگلایدر ۳۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.)- برای هر سطح از پاراموتور مبلغ فیش واریزی ۲۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد.(ترک پاراموتور به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد)

( شماره حساب : ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷-بانک ملی، به نام فدراسیون انجمن های ورزشی )

۵- کپی بیمه ورزشی سال جاری

۶- کپی گواهینامه قبلی (به جز سطح مبتدی) – در صورت درخواست همزمان گواهینامه مبتدی و مستقل در صورت تایید مربی باید مبلغ هر دو سطح واریز گردد.

ضمنا در سطوح ادونس و تندم برای صدور گواهینامه از متقاضیان آزمون تئوری و عملی گرفته می شود.(برای شرکت در آزمون حتما مجوز کمیته استان ضروری می باشد) برای درخواست گواهینامه تندم داشتن گواهینامه ادونس ضروری می باشد و همچنین برای درخواست گواهینامه ادونس گذراندن دوره SIV الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز برای تمدید گواهینامه مربیگری :

۱- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه مربیان

۲- کپی گواهینامه مربیگری

۳- اصل فیش واریزی به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ تومان (شماره حساب : ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷-بانک ملی، به نام فدراسیون انجمن های ورزشی )

۴- تاییدیه از کمیته استان مربوطه